Skip to main content

Plotesoni formularin e aplikimit

-----

Tregtimi në Forex mbart një nivel të lartë rreziku dhe nuk është i përshtatshëm për të gjithë investitorët. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për rreziqet dhe të jeni të gatshëm t’i pranoni ato për të investuar në tregun e huaj. Duke pranuar kushtet e kësaj marrëveshjeje, studenti pajtohet që i kupton parimet e transaksioneve, si dhe pranon rrezikun e humbjes së plotë të investimit kur tregton pa njohuri teknike dhe themelore. Përdorimi i informacionit, produkteve dhe shërbimeve duhet të bazohet në kujdesin tuaj të duhur dhe ju pranoni që Akademia MIRIFX nuk është përgjegjëse për ndonjë sukses ose dështim të përdorimit tuaj personal që lidhet drejtpërdrejt ose indirekt me këtë sherbim.

Jeni gati të rrisni fitimet tuaja?

Kërko një konsultim FALAS me Telefon ose Email.

©  2024. Website designed & built by AG Art Studio.
Close Menu

Adresa

Rruga Epikadave, Lagja 1, Durres

T: +355 69 20 32 555
E: info@mirifx.com

error: Content is protected !!